அசுவத்தாமன்
ஷாருஜன்
சரஸாவின் காதல்!
சி. சிவச்சந்திரன்
காதலடி நீ எனக்கு
கோ (சாமானியன்)
பார்வதி விலாஸ்
சி.டிசாந்த்
விடிவெள்ளி
சிவகௌதம்
குந்தி சபதம்
ஷாருஜன்
செத்திருக்கலாம்
லாவண்யா குமார்
Page 1 of 6