உச்சி தனை
யோ. கிருத்திகன்
தலைப்பற்ற சொல்
மதுஷா மாதங்கி
தேவதை
திவ்யா தமிழவள்
இலையுதிர் காலம்
ராஜா நர்மி
ஆனைமுகத்தானே
சி.டிசாந்த்
வெறி
நீதுஜன் பாலா
புல்லாங்குழல்
சிவகௌதம்