பிறக்கட்டும் கற்காலம்
யாழினி யோகேஸ்வரன்
தலைப்பற்ற சொல்
மதுஷா மாதங்கி
தேவதை
திவ்யா தமிழவள்