மயில்களும் மனிதனும்
சிவபாதசுந்தரலிங்கம் கிருபானந்தகுமாரன்
வான் கதவு திறக்கப்பட்டது
தயானி விஜயகுமார்
திரை
சிவகௌதம்
கைலாசபதியும் சமூகவியலும்
லக்ஷி குணரத்தினம்
சியாம்
நீதுஜன் பாலா