இலையுதிர் காலம்
ராஜா நர்மி
ஆனைமுகத்தானே
சி.டிசாந்த்
வெறி
நீதுஜன் பாலா
புல்லாங்குழல்
சிவகௌதம்
சேவல் கட்டு - ஒரு பார்வை
சிவபாதசுந்தரலிங்கம் கிருபானந்தகுமாரன்
சிவப்பிடை
தனுஸ்சயன் கருணாகரன்
காகம்
ஆதி பார்த்தீபன்