இப்போது முத்தமிடு

எழுத்தாளர் : மதுஷா மாதங்கிமின்னஞ்சல் முகவரி: 1989mathangi@gmail.comBanner

ப்ரியனே
கனவுகளின் நீட்சியின் முடிவுறா விம்ப நிழலில் என்னை நீ தேடாதே
பெயரறிய சிறு பூச்சியின் குரலும்
உரசும் இந்த உப்புக் காற்றும்
நாளை தனித்தே இயங்குவது நலம்
உன் இரு கர இடைவெளி நிறைந்து
உயிர் நனைத்த
ஒற்றை மானிட பிரவாகம் நான்
இவ்விரவு எங்கும் நிறைந்திருக்கும் நம் நேசத்தை நாளைய மழையில் கரைத்து விடு
சாயமிழந்த தூரத்து வெள்ளி ஒன்று இப்போது தான் உதிர்ந்து போயிற்று
சகி என அழை
இரு கரம் தொட்டு இறுக அணை
இப்போது முத்தமிடு
நான் பெருமழையாகிறேன்
இனி இத்தேசம் எங்கும் பொழிவேன்
Views: 369