மனம் ஒரு பொருட்டே அல்ல

எழுத்தாளர் : யாழினி யோகேஸ்வரன்மின்னஞ்சல் முகவரி: yarliniwaran@gmail.comBanner

திறந்து போனதாய்ச் சொன்ன கதவுகள் எல்லாம் 
ஒரே நடையில் அடைத்துப் போயின

அறையெங்கும் நாற்றம் பெருக்கெடுக்கிறது
மூடிய அறைகள் 
மனித இரத்தங்களையும்
சதைப் பிண்டங்களையும் 
எலும்புக்கூடுகளையும்
ஒரு சேர கடை பரப்பியுள்ளன

உள்ளே வாழ முடியாததாயும்
வெளியே சாக முடியாததாயும்
திணறிப் போகிறது 
மனது

கழுவித் துடைத்துவிட 
இவை ஒன்றும் 
கறை படிந்த சட்டை அல்ல

துயரக்கிடங்கின் முதுகு மேலேறி 
தலை மெல்ல எட்டி நீட்ட
மேலும் துயர்
மேனியெங்கும் துயர்
விரைந்தோடி வருகிறது
ஒரு குண்டடி பட்டவளின் 
குருதியைப் போல

குருதி திண்மப்பட
உயிரும் உறைந்துவிடும்
உலகும் ஆழ்ந்து விடும்
ஒரு மெய்மை மறந்த
உறக்கத்தின் பொருட்டு
Views: 355